Din avfallspartner på Haugalandet

917 24 665

Riving og sanering

 

Tenkt og rive det gamle skure eller hytta:

Vi tar på oss riving av bygg som er skadde eller bare gamle  og tar hand om avfallet og får dette videre til godkjente mottak.  Vi har maskiner for både riving og gode kontakter for videre fullføring som opparbeiding av ny tomt eller ute område..

Viss det er av innteresse tar vi gjerne ein gratis befaring der ein enten kan få fast pris på jobben eller ein estimert pris på både rivning og opparbeing av ny tomt-plass.

 

Vi tar og oppdarg som henting av campingvogner båter eller anna utstyr som skal  utrangsjeres av ulike grunner.

ETNE Containerservice AS

Adresse: Steinhagen, 5590 Etne

Telefon+47 917 24 665

Mail: etne-ss@online.no