Din avfallspartner på Haugalandet

917 24 665

Etne Containerservice as

 

Vi driv med transport og avfallshandtering. Me tar oppdrag fra Vågslid til Skudesnes og alt i mellom. Me tar på oss det meste innan transport. - med alt fra vanlege lastebilar til  krokbilar handterer me det meste. Me har fast rute for henting av papp og plast i Etne og Vindafjord Kommune, i tillegg til fast tømming av restavfall. Me leiger ut både containerar, pappkomprimatorar og avfallsdunkar. Desse vært henta enten etter avtale, eller me kjører faste ruter. På mottaksplassen vår i Steinshagen tar me imot eget innkjørt avfall. Men du kan og komme å levere til oss. Avfallet vert sortert og levert vidare til rett behandling, slik at ein er sikker på at alt vært handsama og resirkulert korrekt.

TRANSPORT

CONTAINERUTLEIE

RIVING OG SANERING

LAGER OG LIFTUTLEIE

SILOPLAST

DEKKBARK

ETNE Containerservice AS

Adresse: Steinhagen, 5590 Etne

Telefon+47 917 24 665

Mail: etne-ss@online.no